• Strona internetowa jest w trakcie modernizacji. Za utrudnienia przepraszamy
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Rypinie
 • hyhy
 • hyhy1
 • hyhy2
 • hyhy3
 • .
 • Pomnik
 • Orlik
 • orlik2

Rada Pedagogiczna

Kategoria: Menu-boczne
Opublikowano: środa, 04, marzec 2015
Super User

Wykaz nauczycieli

Lp.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

 1.

mgr Anuszewski Jarosław

informatyka

2.

mgr Ardanowska Joanna

nauczyciel wspomagający

 3.

mgr Borowska Maria

biblioteka

 4.

mgr Celebucka Halina

religia

 5.

mgr Cichocka Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna

 6.

mgr Darmofalska Grażyna

biologia/geografia

 7.

mgr Dworzyński Tadeusz

wychowanie fizyczne

 8.

mgr Gałkowska Jolanta

język polski

       9.

ks. Gniadkowski Paweł

religia

10.     

mgr Głowacka Ewa

edukacja wczesnoszkolna

11.

mgr Grajkowska Danuta

edukacja wczesnoszkolna

12.

mgr Grubalska Iwona

wychowanie fizyczne

13.

mgr Hrynkiewicz Anna

język angielski

      14.

mgr Jabłońska Karolina

nauczyciel wspomagający

      15.

mgr Jackowska Patrycja

język angielski/nauczyciel wspomagający

16.

mgr Jankowska Ewa

matematyka

17.

mgr Kalinowska Małgorzata

logopeda

18.

mgr Krajewski Jacek

wychowanie fizyczne, technika

       19.

mgr Krzeszewska Jola

nauczyciel wspomagający

       20.

mgr Kuźmińska Klaudia

świetlica

 21.

mgr Kubanowska Teresa

świetlica

 22.

mgr Łukaszewska Aleksandra

matematyka

23.

mgr Maciejewska Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

      24.

mgr Malinowska Małgorzata 

nauczyciel wspomagający

25.

mgr Maronowska Gabriela

edukacja wczesnoszkolna

 26.

mgr Marynowska Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

 27.

mgr Najchaus Agnieszka

język angielski

      28.

mgr Niedbalska Dagmara

nauczyciel wspomagający

29.

mgr Nowatkowska Marta

matematyka

30. 

mgr Paczkowski Tomasz

wychowanie fizyczne

31.

mgr Pyszora Magdalena

pedagog

32.

mgr Rakoczy Barbara

logopeda

33.

mgr Regiel Beata 

język polski

34.

mgr Rychlewska Katarzyna

religia

      35.

mgr Sadowska Jolanta

nauczyciel wspomagający

36.

mgr Sitkiewicz Monika

język angielski

37.

mgr Słodowska Wioletta

edukacja wczesnoszkolna

38.

mgr Sobierajska Renata

zajęcia komputerowe/informatyka

39.

mgr Szpakiewicz Ewa

język polski

40.

mgr Szablewska Marzena

edukacja wczesnoszkolna

41. 

mgr Szwed Beata

język polski

      42.

mgr Tyburska Dorota

biologia/geografia

43.

mgr Śmigielska Iwona

edukacja wczesnoszkolna

44.   

mgr Thies Jolanta

edukacja wczesnoszkolna

     45.

mgr Topolewska Karolina 

wychowanie fizyczne

46.

mgr Wochna Salomea

muzyka, plastyka

47.

mgr Wojciechowska Marzena

edukacja wczesnoszkolna

48.

mgr Went Janusz

historia

  

8

Wychowawstwa

 Rok szkolny 2018/2019

Klasa

Wychowawca

I a

Iwona Śmigielska

I b

Małgorzata Maciejewska

I c

Katarzyna Cichocka

I d

Marzena Wojciechowska

        I e

Ewa Głowacka

       

        II a

Iwona Śmigielska

        II b

Małgorzata Maciejewska

 II c

Katarzyna Cichocka

  II d

Marzena Wojciechowska

III a

Małgorzata Marynowska

III b

Danuta Grajkowska

IV a

Beata Regiel

IV b

Marta Nowatkowska

IV c

Salomea Wochna

IV d

Halina Celebucka

       IV e

Anna Murawska

V a

Aleksandra Łukaszewska

V b

Grażyna Darmofalska

V c

Renata Sobierajska

V d

Agnieszka Najchaus


VI a

Ewa Szpakiewicz

       VI b

Jolanta Gałkowska

VI c

Ewa Jankowska

       VI d

Dorota Tyburska

Kalendarz roku szkolnego

Kategoria: Menu-boczne
Opublikowano: środa, 04, marzec 2015
Super User

 

Rok szkolny 2018/2019

WRZESIEŃ

Lp.

 Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego.  Dyrekcja, M. Marynowska

2.

Bezpieczne dziecko na drodze – spotkanie z policjantem dla klas I – III 

M. Pyszora

3.

 „Cała Jedynka rozczytana ” – czytanie książek i robienie do nich ilustracji 

Wszyscy wychowawcy na godzinach wychowawczych 1x w miesiącu – zapis w dzienniku

4.

 Dzień otwarty dla rodziców

Wszyscy nauczyciele

5.

 Sprzątanie świata pod hasłem „Akcja- segregacja 2x więcej , 2 x czyściej„

Wszyscy nauczyciele wg harmonogramu

6.

Szkolne i klasowe obchody Dnia Chłopaka
Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

 1. D. Tyburska, wychowawcy klas
 2. A. Murawska, J. Krajewski, Wiśniewska

PAŹDZIERNIK

Lp.

Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

Zebranie z rodzicami

Wszyscy nauczyciele

2.

Uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej 

Gałkowska , Wochna

3.

Miejskie obchody DEN 

Wszyscy nauczyciele

4

Dyżury konsultacyjne nauczycieli od godz. 15.00 do 16.00 

Wszyscy nauczyciele

5.

Ślubowanie klas pierwszych

Dyrekcja , Grajkowska, zespół dekoracyjny

LISTOPAD

Lp.

Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

Narodowe Święto Niepodległości (obchody szkolne)
Oddzielny opis uroczystości i przydział zadań zostanie przedstawiony

Wszyscy nauczyciele

2.

Narodowe Święto Niepodległości (obchody miejskie )

Dyrekcja szkoły 

3.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

 E. Szpakiewicz
4.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

H. Celebucka
5.

Zebranie z rodzicami

Wszyscy nauczyciele

6.

Andrzejki szkolne

M. Sitkiewicz, M. Nowatkowska, A. Łukaszewska

GRUDZIEŃ

Lp.

Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

Mikołajki szkolne I- III
IV – VI

Maronowska , Maciejewska 
Jankowska , Regiel 

2.

Zebranie z rodzicami – informacja o zagrożeniu ucznia ocena niedostateczną

Wszyscy nauczyciele

3.

Wigilia szkolna 

Rychlewska, Murawska, Wochna , Kuźmińska

4.

Wigilie klasowe 

Wychowawcy klas 

5.

Zimowa przerwa świąteczna

---------------------------

STYCZEŃ

Lp.

Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

WOŚP

E. Jankowska, M. Nowatkowska 

2.

Udział w Orszaku Trzech Królów 

H. Celebucka 

3.

Wystawianie ocen śródrocznych

Wszyscy nauczyciele
4.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele
5.

Bal karnawałowy klas I - III

Wychowawcy klas I - III
6.

Ferie zimowe

-----------------------------
7. 

Zebranie z rodzicami (Wywiadówka semestralna)

Wszyscy nauczyciele

LUTY

Lp.

Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

 Dyskoteka karnawałowa klas IV - VI

Wychowawcy klas IV-VI
2. 

Walentynki

M. Borowska

MARZEC

Lp.

Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

 G. Darmofalska

2.

Dyżury konsultacyjne nauczycieli od godz. 15.00 do 16.00

 Wszyscy nauczyciele

KWIECIEŃ

Lp.

Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

 Rekolekcje szkolne

 Wszyscy nauczyciele

2.

Wiosenna przerwa świąteczna

 ---------------------

3.

 Zebranie z rodzicami

 Wszyscy nauczyciele

4.

 Egzamin gimnazjalny i sprawdzian ośmioklasisty

 Wszyscy nauczyciele
5.

Święto Konstytucji 3 Maja - uroczystości szkolne

M. Piotrowski, T. Krajewski

MAJ

Lp.

Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

Święto Pracy

 ------------------------

2.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 -------------------------

3.

Święto Konstytucji 3 Maja - uroczystość szkolna i miejska

Gałkowska, Dyrekcja szkoły

4.

Matury

Wszyscy nauczyciele

5.

Zebranie z rodzicami – informacja o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną

Wszyscy nauczyciele

6.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki i Ojca

Nauczyciele klas I - III
7.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

Topolewska, Grubalska, Dworzyński , wszyscy nauczyciele

CZERWIEC

Lp.

Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

Wybory do samorządu uczniowskiego

Murawska, Ardanowska, Sitkiewicz

2.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wszyscy nauczyciele

3.

Bal Absolwenta – klasy VIII

Wychowawcy klas VIII

4.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele

5.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas VIII

 Beata Szwed

6.

Boże Ciało

--------------------------------
7.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych w roku szkolnym 2018/19

R. Sobierajska

SIERPIEŃ

Lp.

Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

Wszyscy nauczyciele
2. 

Posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznej oraz organizacja roku szkolnego 2019/20

Wszyscy nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Kategoria: Menu-boczne
Opublikowano: środa, 04, marzec 2015
Super User

 

 Komunikat wyborczy

W wyborach, które odbyły się 07 grudnia 2018 r. oddano łącznie 190 głosów. Głosowali uczniowie klas IV, V i VI. Najwięcej głosów uzyskała uczennica kl. VI B – Anna Rygielska, drugi wynik uzyskał Suski Maciej z VI c, a na trzecim miejscu uplasowała się Bartecka Marcelina z VI c. Do składu samorządu dostało się w sumie 22 uczniów, którzy na najbliższym zebraniu SU wyrażą chęć do pracy w 4 sekcjach samorządu.

W skład nowego samorządu weszli następujący uczniowie:

Lp.

Nazwisko i imię

klasa

Ilość głosów

1

Czarnecka Wiktoria

4c

8

2

Kopaczewski Marcel

4c

10

3

Błaszkiewicz Tymon

5a

11

4

Topolewska Iga

5a

5

5

Zaniecka Michalina

5a

4

6

Cyrankowski Kuba

5b

5

7

Komorowska Klaudia

5b

5

8

Lutkiewicz Amelia

5b

3

9

Wiśniewski Paweł

5b

4

10

Wiśniewski Szymon

5b

4

11

Słomińska Zuzanna

5d

8

12

Raczkowski Bartosz

6b

7

13

Rygielska Anna

6b

23

14

Wierzbowska Laura

6b

4

15

Bartecka Marcelina

6c

15

16

Malinowski Szymon

6c

3

17

Suski Maciej

6c

19

18

Mazurkiewicz Oliwier

6d

8

19

Bedra Amelia

5c

3

20

Bugajska Natalia

5c

6

21

Dutkowska Nadia

5c

3

22

Paćkowska Vanessa

5c

          8

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

                 Działanie

                   Termin

                   Uwagi

Przeprowadzenie wyborów do Samorządu.

Listopad/grudzień

07.12.2018

Pomoc w organizacji dyskotek okolicznościowych: Dzień Chłopaka, Walentynki, Pożegnanie karnawału

Wrzesień, luty, marzec

Przygotowanie gazetek okolicznościowych: Bezpieczne ferie, Pierwszy dzień wiosny, Wielkanoc, 1-3 Maja, Wakacje oraz zgodnie z zapotrzebowaniem

Cały rok

Gazetki informacyjne: z życia szkoły, skład samorządu, informacje o konkursach i akcjach w szkole

Cały rok

Pomoc w organizacji Pierwszego Dnia Wiosny – Dzień Samorządności

marzec

Pomoc w organizacji Dnia Dziecka

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebrania S.U. odbywają się raz w miesiącu lub zgodnie z zapotrzebowaniem. Udział w nich biorą członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz (wg zapotrzebowania) przewodniczący samorządów klasowych (Rada Samorządu Uczniowskiego).

W skład SU wchodzą sekcje:

Sekcja kulturalna

Organizacja i pomoc – dyskoteki szkolne, imprezy szkolne, inicjowanie ciekawych akcji

5 osób

Sekcja informacyjna

Gazetka samorządu i gazetki okolicznościowe

5 osób

Sekcja porządkowa

Pomoc na dyskotekach szkolnych i imprezach, sprzedaż biletów, dyżury

5 osób

Sekcja charytatywna

Inicjowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły

5 osób

Władze samorządu

Przewodniczący

Zastępca przewodniczącego

Skarbnik z grona pozostałych sekcji

Razem

22 osoby

                                                                                                               

 

 Opiekunowie SU: p. Joanna Ardanowska, p. Anna Murawska, p. Monika Sitkiewicz

Biblioteka

Kategoria: Menu-boczne
Opublikowano: środa, 04, marzec 2015
Super User

O bibliotece

Biblioteka "Jedynki" jest pierwszą i największą szkolną biblioteką w mieście. Bogate, liczące ponad 30000 woluminów zbiory, to nie tylko książki, ale także zbiory audiowizualne i elektroniczne. W czytelni uczniowie i pracownicy szkoły mogą korzystać z atrakcyjnego księgozbioru podręcznego oraz Szkolnego Centrum Multimedialnego (4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu). Różnorodne formy działalności biblioteki (udostępnianie zbiorów, wystawki, konkursy czytelnicze, współpraca z bibliotekami na terenie miasta, zajęcia biblioteczne) czynią ją potrzebnym i atrakcyjnym miejscem w szkole.

 

 Godziny pracy biblioteki szkolnej:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30-14:30 9:00-14:30 7:30-14:00 9:00-14:00 7:30-13:00
Klasy II Klasy III Klasy IV Klasy V Klasy VI

 

Program rządowy MEN "Książki naszych marzeń"

Biblioteka Jedynki bierze udział w rządowym programie Książki naszych marzeń. Dzięki dofinansowaniu MEN w wysokości 2170,00 zł oraz wkładowi własnemu szkoły w kwocie 542,50 zł (razem 2712,50 zł) kupiono 168 książek dla dzieci-czytelników naszej biblioteki. Nowości zostały już opracowane i udostępniane ku wielkiej radości uczniów.

 

"Wpływ czytania na rozwój dzieci"

Na wywiadówkach, które odbyły się 8 lutego rodzice zapoznali się z referatem przygotowanym przez nauczyciela-bibliotekarza p. Marię Borowską "Wpływ czytania na rozwój dzieci". Z uwagą i zainteresowaniem słuchano o tym, jak wielki wpływ na rozwój emocjonalny  i intelektualny dziecka ma książka, jak pomaga w rozwijaniu doświadczeń językowych, bogaceniu słownictwa, wyrażaniu myśli i uczuć, jak pomaga się zrelaksować i wyciszyć, jak uczy koncentracji, wytrwałości, jak może być pretekstem do rozmowy z rodzicami, nauczycielami czy rówieśnikami. W referacie zwrócono też uwagę na ogromną rolę domu rodzinnego w kształtowaniu czytelnictwa dzieci.

 

Projekt edukacyjny "B - jak bajka"

W dniach 11-15 stycznia 2016 r. W ramach rządowego programu "Książki naszych marzeń" klasy I brały udział w projekcie edukacyjnym "B-jak bajka". Zadania projektowe wprowadziły uczniów w zaczarowany świat bajek. Dzieci miały okazję wysłuchać i obejrzeć wiele pięknych, bardziej i mniej znanych bajek, poznać największych polskich bajkopisarzy, dowiedziały się jakie są cechy bajki i co to jest morał. Efektem końcowym projektu była wystawa prac plastycznych "Mój bajkowy bohater".

 

 Projekt edukacyjny "Przyjaciel na czterech łapach"

Od 16 lutego b.r. Klasy II i III realizują projekt edukacyjny "Przyjaciel na czterech łapach" w ramach rządowego programu "Książki naszych marzeń". Uczniowie wzięli udział w zajęciach w bibliotece szkolnej, w czasie których obejrzeli wystawę książek o zwierzętach oraz wysłuchali pogadanki nauczyciela-bibliotekarza. 23 lutego odbyło się spotkanie z lekarzem weterynarii p. Karoliną Fałkowską i technikiem weterynarii p. Natalią Lange. Paniom towarzyszyły pieski Bazylia, Julian i Leon.