• Strona internetowa jest w trakcie modernizacji. Za utrudnienia przepraszamy
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Rypinie
 • hyhy
 • hyhy1
 • hyhy2
 • hyhy3
 • .
 • Pomnik
 • Orlik
 • orlik2

Rekrutacja do oddziału sportowego

Kategoria: Menu-boczne
Opublikowano: czwartek, 05, marzec 2015
Super User

Informacje o rekrutacji dzieci do oddziału sportowego klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1

w Rypinie w roku szkolnym 2016/2017

 

1. Kandydaci do oddziału sportowego (pływanie) klasy pierwszej mogą być przyjęci na wniosek rodziców.

2. Kandydat musi posiadać bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem  lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza medycyny sportowej dołączonym do wniosku.

3. Kandydat musi uzyskać pozytywny wynik prób sprawnościowych.

4. Dla kandydatów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

5. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w oddziale brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej a następnie łącznie kryteria wymienione we wniosku.

6. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i treść orzeczenia lekarskiego.

 

Terminy rekrutacji do oddziału sportowego są zgodne z ogólnymi terminami przyjęcia kandydata do klas pierwszych.

Rekrutacja do klas pierwszych

Kategoria: Menu-boczne
Opublikowano: czwartek, 05, marzec 2015
Super User

 Informacje o rekrutacji dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Rypinie

w roku szkolnym 2018/2019

 

Uchwała Nr XXX/223/17 w sprawie określania kryteriów

Zgłoszenie kandydata zamieszkałego w obwodzie publicznej szkoły podstawowej do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego

Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta Rypin w Rypinie z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin

 

 

  Terminy w  postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin na rok szkolny 2018/2019

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 7 maja 2018 r.

do 25 maja 2018 r.

od 2 lipca 2018 r.

do 6 lipca 2018 r.

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego

16 maja 2018 r.

4 lipca 2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

21 maja 2018 r.

9 lipca 2018 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z potwierdzeniem okoliczności zawartych w oświadczeniach

od 28 maja 2018r.                        

do 8 czerwca 2018 r.

od 10 lipca 2018 r.

do 13 lipca 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 czerwca 2018 r.

18 lipca 2018 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 20 czerwca 2018r.

do 25  lipca 2018 r.

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22 czerwca 2018 r.

30 lipiec 2018 r.

 

 

    

Sport

Kategoria: Menu-boczne
Opublikowano: środa, 04, marzec 2015
Super User

Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2016/2017

  

XI miejsce w XIX Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewczat w Bydgoszczy (Pola GrzybowskaRóża Pilarska, Jagoda Rzeszot, Andźelika Listkowska, Patrycja Suwała, Klaudia kubicka, Amelia Śniegocka, Żaklina Nowak, Oliwia Murawska)

miejsce w Powiatowych Zawodach w Pływaniu (Klaudia Kubicka, Aleksandra Kubicka, Maja Nowatkowska, Maja Krzykalska, Julia Jaworska, Marcelina Bartecka, Jagna Jarzębowska)

IV miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Nożnej "Piłkarskie Piątki"( Pola Grzybowska, Róża Pilarska, Klaudia Kubicka, Wiktoria Kogut, Julia Łojszczyk, Andźelika Listkowska, Patrycja Suwała, Maja Janikowska)

III miejsce w Powiatowych Zawodach w Tenisie StołowymWiktoria Jankowska, Oliwia Makowska

I miejsce w Powiecie i V miejsce w Ćwierćfinałach Wojewódzkich w Piłce siatkowej dziewcząt - Andżelika Listkowska, Patrycja Suwała, Pola Grzybowska, Paulina Sulika, Wiktoria Jankowska, Weronika Wróblik, Łucja Żuchowska, Oliwia Gonia, Weronika Krauza, Wiktoria Kogut

W listopadzie 2016r. w Toruniu odbyła się Halowa Olimpiada LDK.

IV miejsce drużynowo w czwórbojuMikołaj Rumiński

II miejsce w biegu na 500m. – Jakub Listkowski

Reprezentacje: Bydgoszcz miasto i Bydgoszcz Powiat, Włocławek, Grudziądz, Olsztyn, Szczecin, Poznań, Gdańsk, Białystok, Zielona Góra, Toruń i Płock - Andżelika Listkowska, Patrycja Suwała, Jakub Trędewicz, Adam Małkowski, Konrad Kopczyński

Odbyły się również Szkolne Zawody w Skoku Wzwyż

Najlepsze wyniki:

Dziewczęta kl. VI

1.Klaudia Kubicka – 120

2.Pola Grzybowska – 120

3.Julia Łojszczyk – 115

Chłopcy kl. VI

1.Mikołaj Rumiński – 135

2.Szymborski Łukasz – 125

3.Jakub Trędewicz – 125

Kl. V dziewczęta

- Oliwia Makowska – 125

- Róża Pilarska – 115

- Oliwia Murawska – 115

Kl. V chłopcy

- Jan Cegłowski – 125

Kl. IV chłopcy

- Jakub Listkowski – 130

- Krystian Derkowski – 120

- Oliwier Mazurkiewicz - 105

 

Mistrzostwa Powiatu Rypińskiego w Pływaniu 9 listopada 2016 

DZIEWCZĘTA

styl motylkowy

III m-ce  Nowatkowska Maja

V m-ce  Bartecka Marcelina

styl grzbietowy

II m-ce   Nowatkowska Maja

IV m-ce  Jaworska Julia

styl dowolny

II m-ce  Kubicka Klaudia

IV m-ce  Bartecka Marcelina

styl klasyczny

I m-ce  Kubicka Aleksandra

II m-ce  Krzykalska Maja

styl zmienny

II m-ce  Kubicka Klaudia

IV m-ce  Kubicka Aleksandra

sztafeta 4x25m stylem dowolnym

I m-ce  Kubicka Klaudia, Nowatkowska Maja, Bartecka Marcelina, Jaworska Julia

CHŁOPCY

styl motylkowy

I m-ce Stępski Piotr

III m-ce Rupiński Mateusz

styl grzbietowy

II m-ce Malinowski Szymon

IV m-ce Wiśniewski Oliwier

 styl dowolny

I m-ce Stępski Piotr

V m-ce Świerczyński Szymon

styl klasyczny

III m-ce Malinowski Szymon

IV m-ce Smykowski Szymon

 styl zmienny

III m-ce Rupiński Mateusz

 sztafeta 4x25m stylem dowolnym

II m-ce Stępski Piotr, Malinowski Szymon, Rupiński Mateusz, Świerczyński Szymon

Klasyfikacja generalna

I miejsce kategoria dziewcząt

II miejsce kategoria chłopców

 

XIX Kujawsko-Pomorskie  Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Pływaniu w Bydgoszczy 7 grudnia 2016r.

Po raz pierwszy szkoła uczestniczyła w mistrzostwach województwa

Najlepsze wyniki osiągnęli: Nowatkowska Maja, Kubicka Klaudia, Stępski Piotr, Bartecka Marcelina

DZIEWCZĘTA 

KONKURENCJE:

50m stylem motylkowym

 1. Bartecka Marcelina XXVII
 2. Kubicka Aleksandra XXV

50m stylem grzbietowym

 1. Nowatkowska Maja X
 2. Jaworska Julia XXII

50m stylem dowolnym

 1. Kubicka Klaudia X
 2. Bartecka Marcelina XXV

50m stylem klasycznym

 1. Kubicka Aleksandra XVII
 2. Krzykalska Maja XXIV

100m stylem zmiennym

 1. Kubicka Klaudia VII
 2. Nowatkowska Maja IX

SZTAFETA   4x25m stylem dowolnym

Kubicka Klaudia, Bartecka Marcelina, Kubicka Aleksandra, Nowatkowska Maja  X

CHŁOPCY

KONKURENCJE:

50m stylem motylkowym

 1. Stępski Piotr X

50m stylem grzbietowym

 1. Malinowski Szymon XXVI
 2. Świerczyński Szymon XXVIII

50m stylem dowolnym

 1. Stępski Piotr XVIII
 2. Rupiński Mateusz XXXII

50m stylem klasycznym

 1. Malinowski Szymon XXXII
 2. Smykowski Szymon XXXIV

SZTAFETA   4x25m stylem dowolny

Stępski Piotr, Malinowski Szymon, Świerczyński Szymon, Rupiński Mateusz XII

Szkoła SP1 w Rypinie  zajęła 10 miejsce w województwie w kategorii dziewcząt

Regionalne zawody w czwórboju LA "Nestle Cup". Włocławek 27.05.2017r.

1. Mikołaj Rumiński - II miejsce

2. Jakub Listkowski - IV miejsce

Listkowski Jakub, kl.V a - II miejsce w biegu na 500 m w Halowej Olimpiadzie LA-Polska Północna Toruń

Rumiński Mikołaj, kl.VI a - I miejsce w biegu na 100 m w Otwartych Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Szuwała Olaf, kl.VI a - II miejsce w rzucie p. palantową w Otwartych Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Suwała Patrycja, kl. VI c - III miejsce w rzucie p. palantową w Otwartych Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Małkowska Marta, kl. VI d - III miejsce w biegu na 60 m w Otwartych Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kubicka Aleksandra, kl. III a - II miejsce 50 m stylem klasycznym w Ogólnopolskich Zawodach w Pływaniu ,,Od Młodzika do Olimpijczyka’’ w Warszawie (patronat Ministerstwa Sportu i Turystyki); I miejsce w drużynowym wieloboju pływackim w Bydgoszczy - Ogólnopolskie Drużynowe zawody pływackie; III miejsce 200 m stylem klasycznym w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Kujawsko - Pomorskiego; Rekordzistka powiatu w sztafecie 4x50 m stylem dowolnym

Nowatkowska Maja, kl. IV b - II miejsce 50 m stylem grzbietowym w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Kujawsko - PomorskiegoII miejsce 50 m stylem klasycznym w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Kujawsko - Pomorskiego; Rekordzistka powiatu w sztafecie 4x50 m stylem dowolnym       

Stępski Piotr VI c - Mistrz i Rekordzista  Powiatu Rypińskiego na 50 m stylem dowolnym i  motylkowym X miejsce  50 m stylem w XIX Kujawsko- Pomorskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Bydgoszczy

 

Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2015/2016

 

 Powiatowe zawody w pływaniu

Powyższe zawody odbyły się 05.11.2015r. na pływalni RCS-u. Nasze dziewczęta zajęły II miejsce drużynowo, przegrywając z SP3 tylko 1 punktem. Szkołę reprezentowały:

Maja Nowatkowska: styl zmienny- IV miejsce; styl grzbietowy- II miejsce

 • Klaudia Kubicka: styl zmienny- II miejsce; styl klasyczny- II miejsce
 • Pola Grzybowska: styl grzbietowy- IV miejsce
 • Julia Jaworska: styl dowolny- V miejsce
 • Jagna Jarzębowska: styl klasyczny- III miejsce; styl motylkowy- III miejsce
 • Marcelina Bartecka: styl dowolny- V miejsce; styl motylkowy- III miejsce

Sztafeta płynąca stylem dowolnym w składzie: Maja Nowatkowska, Klaudia Kubicka, Jagna Jarzębowska i Marcelina Bartecka zajęła II miejsceDziewczęta są uczennicami III, IV i V klas, dlatego mamy nadzieję, iż w przyszłym roku zostaną mistrzyniami powiatu :-) 

Meeting lekkoatletyczny w Toruniu

We wrześniu 2015 roku nasza szkoła przystąpiła do programu „Lekkoatletyka dla każdego”. 28 listopada 2015 roku uczniowie naszej szkoły, biorący udział w powyższym projekcie uczestniczyli w zawodach, które odbyły się w toruńskiej hali sportowo – widowiskowej, a zorganizowane były przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Dzieci startowały w biegu na 500 m lub w wieloboju. Nasz zespół wspierali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Cypriance. Po zakończeniu współzawodnictwa uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki i słodkie niespodzianki. Mogli również zebrać autografy od gwiazd polskiej lekkoatletyki, które swoją obecnością uświetniły imprezę. 

Powiatowe zawody w tenisie stołowym szkół podstawowych

            18 grudnia 2015 roku na sali gimnastycznej SP3 w Rypinie odbyły się Powiatowe zawody w tenisie stołowym szkół podstawowych. Każdy zespół składał się z dwóch zawodniczek, które rozgrywały miecze indywidualnie, a następnie w deblu. Nasze uczennice: Aleksandra Szulkowska z klasy VIa i Oliwia Makowska z klasy Ve pokonały zespoły z Długiego, Ostrowitego i SP3 w Rypinie, zajmując tym samym I miejsce i kwalifikując się do etapu rejonowego. Ponadto Aleksandra Szulkowska została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju. Trzymamy kciuki za dziewczęta, mając nadzieję, że wypadną jeszcze lepiej niż rok temu, gdy zespół, w którego skład wchodziła Aleksandra Szulkowska i Dominika Rentflejsz zajęły IV miejsce w zawodach wojewódzkich. Powodzenia! :)

Szkolne zawody w piłce siatkowej dziewcząt klas V – VI

22 grudnia 2015 roku na sali gimnastycznej w naszej szkole odbyły się rozgrywki w piłce siatkowej dziewcząt klas V-VI w ramach zadania „Multisport II”- wspieranego przez Burmistrza Miasta Rypin. Powyższym projektem objęci byli uczniowie klas II-VI, którzy uczestniczyli w zajęciach z pływania, piłki nożnej, tenisa stołowego i piłki siatkowej. Mistrzyniami szkoły w piłce siatkowej dziewcząt klas VI został zespół „KAKTUSY”, w składzie: Aleksandra Szulkowska, Aleksandra Laskowska, Wiktoria Szczepańska i Julia Łojszczyk. Mistrzyniami szkoły w piłce siatkowej dziewcząt klas V został zespół „SMILE” w składzie: Pola Grzybowska, Żaklina Nowak, Zuzanna Murawska i Gabriela Kaliszewska. Zwycięskie zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy podczas apelu podsumowującego pracę w I semestrze roku szkolnego 2015/16. 

Szkolne zawody skoku wzwyż klasy IV-VI

W szkolnych zawodach skoku wzwyż przeprowadzonych w dniu 22.03.2016r. uczniowie SP1 w Rypinie osiągnęli następujące wyniki :

Klasy IV.

Dziewczęta: Im. Makowska Oliwia - 110cm,

IIm.  Rzeszot Jagoda - 110cm,

IIIm. Pilarska Róża - 105cm,

Chłopcy: Im Cegłowski Jan - 125cm,

IIm Listkowski Jakub - 120cm,

IIIm Świątkowski Michał - 115cm,

Klasy V.

Dziewczęta:  Im Gawrońska Natalia - 110cm,

IIm Kubicka Klaudia - 105cm,

IIIm Przemyłska Oliwia - 100cm,

Chłopcy: Im Ratkowski Jakub - 110cm,

IIm  Klufczyński Dawid - 100cm,

Klasy VI.

Dziewczęta:  Im Laskowska Aleksandra - 125cm,

IIm Szulkowska Aleksandra - 125cm,

IIIm Kamińska Agata - 115cm,

Chłopcy: Im Kościelski Karol - 130cm,

IIm Krajewski Jakub - 120cm,

IIIm Ratkowski Kacper - 120cm,

 

 

Dziewczęta SP1 prowadzą nauczyciele:

mgr Tadeusz Dworzyński

mgr Iwona Grubalska

Chłopców SP1 prowadzą nauczyciele:

mgr Jacek Krajewski

mgr Tomasz Paczkowski

Rada Pedagogiczna

Kategoria: Menu-boczne
Opublikowano: środa, 04, marzec 2015
Super User

Wykaz nauczycieli

Lp.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1.       

mgr Anuszewski Jarosław

informatyka

2.       

mgr Borowska Maria

biblioteka

3.       

mgr Celebucka Halina

religia

4.       

mgr Cichocka Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna

5.       

mgr Cukrowska Katarzyna

matematyka

6.       

mgr Darmofalska Grażyna

przyroda

7.       

mgr Dworzyński Tadeusz

wychowanie fizyczne

8.       

mgr Gałkowska Jolanta

język polski

9.       

mgr Głowacka Ewa

edukacja wczesnoszkolna

10.   

mgr Grajkowska Danuta

edukacja wczesnoszkolna

11.   

mgr Grubalska Iwona

wychowanie fizyczne, przyroda

12.   

mgr Hrynkiewicz Anna

język angielski

13.   

mgr Jankowska Ewa

matematyka

14.   

mgr Kalinowska Małgorzata

logopeda

15.   

mgr Krajewski Jacek

wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne

16.   

mgr Kubanowska Teresa

świetlica

17.   

mgr Lewandowska Dorota

przyroda

18.   

mgr Łukaszewska Aleksandra

matematyka

19.   

mgr Maciejewska Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

20.   

mgr Maronowska Gabriela

edukacja wczesnoszkolna

21.   

mgr Marynowska Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

22.   

mgr Najchaus Agnieszka

język angielski

23.   

mgr Nowatkowska Marta

matematyka

24.   

mgr Paczkowski Tomasz

wychowanie fizyczne

25.   

mgr Pyszora Magdalena

pedagog

26.   

mgr Rakoczy Barbara

logopeda

27.   

mgr Regiel Beata 

język polski

28.   

mgr Rychlewska Katarzyna

religia

29.   

mgr Sitkiewicz Monika

język angielski

30.   

mgr Słodowska Wioletta

edukacja wczesnoszkolna

31.   

mgr Sobierajska Renata

zajęcia komputerowe/informatyka

32.   

mgr Szpakiewicz Ewa

język polski

33.

mgr Szablewska Marzena

edukacja wczesnoszkolna

34.   

mgr Szwed Beata

język polski

35.   

mgr Ślesińska Małgorzata

język rosyjski

36.   

mgr Śmigielska Iwona

edukacja wczesnoszkolna

37.   

mgr Thies Jolanta

edukacja wczesnoszkolna

38.   

mgr Wochna Salomea

muzyka, plastyka

39.   

mgr Wojciechowska Marzena

edukacja wczesnoszkolna

40.   

mgr Went Janusz

historia i społeczeństwo

41.   

dr Zielińska Iwona

historia i społeczeństwo

42.   

mgr ks. Gniadkowski Paweł

religia

43.

mgr Topolewska Karolina

wychowanie fizyczne

44.

mgr Jackowska Patrycja

język angielski/nauczyciel wspomagający

45.

mgr Krzeszewska Jolanta

nauczyciel wspomagający

46.

mgr Ardanowska Joanna

nauczyciel wspomagający

47.

mgr Kuźmińska Klaudia

świetlica

48.

mgr Jabłońska Karolina

nauczyciel wspomagający

  

8

Wychowawstwa

 Rok szkolny 2017/2018

Klasa

Wychowawca

I a

Iwona Śmigielska

I b

Małgorzata Maciejewska

I c

Katarzyna Cichocka

I d

Marzena Wojciechowska

 

 

       II a

Małgorzata Marynowska

       II b 

Danuta Grajkowska

 

 

III a

Gabriela Maronowska

III b

Jolanta Thies

III c

Ewa Głowacka

III d

Marzena Szablewska

III e

Wioletta Słodowska

 

IV a

Aleksandra Łukaszewska

IV b

Grażyna Darmofalska

IV c

Renata Sobierajska

IV d

Agnieszka Najchaus

 

 

V a 

 Ewa Szpakiewicz

V b

 Jolanta Gałkowska

V c

 Ewa Jankowska

V d

 Dorota Lewandowska

  

VI a

Iwona Grubalska

VI b

Marta Nowatkowska

VI c

Beata Regiel