• Strona internetowa jest w trakcie modernizacji. Za utrudnienia przepraszamy
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Rypinie
 • hyhy
 • hyhy1
 • hyhy2
 • hyhy3
 • .
 • Pomnik
 • Orlik
 • orlik2

Kalendarz roku szkolnego

Kategoria: Menu-boczne Opublikowano: środa, 04, marzec 2015 Super User

 

Rok szkolny 2018/2019

WRZESIEŃ

Lp.

 Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego.  Dyrekcja, M. Marynowska

2.

Bezpieczne dziecko na drodze – spotkanie z policjantem dla klas I – III 

M. Pyszora

3.

 „Cała Jedynka rozczytana ” – czytanie książek i robienie do nich ilustracji 

Wszyscy wychowawcy na godzinach wychowawczych 1x w miesiącu – zapis w dzienniku

4.

 Dzień otwarty dla rodziców

Wszyscy nauczyciele

5.

 Sprzątanie świata pod hasłem „Akcja- segregacja 2x więcej , 2 x czyściej„

Wszyscy nauczyciele wg harmonogramu

6.

Szkolne i klasowe obchody Dnia Chłopaka
Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

 1. D. Tyburska, wychowawcy klas
 2. A. Murawska, J. Krajewski, Wiśniewska

PAŹDZIERNIK

Lp.

Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

Zebranie z rodzicami

Wszyscy nauczyciele

2.

Uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej 

Gałkowska , Wochna

3.

Miejskie obchody DEN 

Wszyscy nauczyciele

4

Dyżury konsultacyjne nauczycieli od godz. 15.00 do 16.00 

Wszyscy nauczyciele

5.

Ślubowanie klas pierwszych

Dyrekcja , Grajkowska, zespół dekoracyjny

LISTOPAD

Lp.

Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

Narodowe Święto Niepodległości (obchody szkolne)
Oddzielny opis uroczystości i przydział zadań zostanie przedstawiony

Wszyscy nauczyciele

2.

Narodowe Święto Niepodległości (obchody miejskie )

Dyrekcja szkoły 

3.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

 E. Szpakiewicz
4.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

H. Celebucka
5.

Zebranie z rodzicami

Wszyscy nauczyciele

6.

Andrzejki szkolne

M. Sitkiewicz, M. Nowatkowska, A. Łukaszewska

GRUDZIEŃ

Lp.

Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

Mikołajki szkolne I- III
IV – VI

Maronowska , Maciejewska 
Jankowska , Regiel 

2.

Zebranie z rodzicami – informacja o zagrożeniu ucznia ocena niedostateczną

Wszyscy nauczyciele

3.

Wigilia szkolna 

Rychlewska, Murawska, Wochna , Kuźmińska

4.

Wigilie klasowe 

Wychowawcy klas 

5.

Zimowa przerwa świąteczna

---------------------------

STYCZEŃ

Lp.

Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

WOŚP

E. Jankowska, M. Nowatkowska 

2.

Udział w Orszaku Trzech Królów 

H. Celebucka 

3.

Wystawianie ocen śródrocznych

Wszyscy nauczyciele
4.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele
5.

Bal karnawałowy klas I - III

Wychowawcy klas I - III
6.

Ferie zimowe

-----------------------------
7. 

Zebranie z rodzicami (Wywiadówka semestralna)

Wszyscy nauczyciele

LUTY

Lp.

Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

 Dyskoteka karnawałowa klas IV - VI

Wychowawcy klas IV-VI
2. 

Walentynki

M. Borowska

MARZEC

Lp.

Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

 G. Darmofalska

2.

Dyżury konsultacyjne nauczycieli od godz. 15.00 do 16.00

 Wszyscy nauczyciele

KWIECIEŃ

Lp.

Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

 Rekolekcje szkolne

 Wszyscy nauczyciele

2.

Wiosenna przerwa świąteczna

 ---------------------

3.

 Zebranie z rodzicami

 Wszyscy nauczyciele

4.

 Egzamin gimnazjalny i sprawdzian ośmioklasisty

 Wszyscy nauczyciele
5.

Święto Konstytucji 3 Maja - uroczystości szkolne

M. Piotrowski, T. Krajewski

MAJ

Lp.

Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

Święto Pracy

 ------------------------

2.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 -------------------------

3.

Święto Konstytucji 3 Maja - uroczystość szkolna i miejska

Gałkowska, Dyrekcja szkoły

4.

Matury

Wszyscy nauczyciele

5.

Zebranie z rodzicami – informacja o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną

Wszyscy nauczyciele

6.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki i Ojca

Nauczyciele klas I - III
7.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

Topolewska, Grubalska, Dworzyński , wszyscy nauczyciele

CZERWIEC

Lp.

Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

Wybory do samorządu uczniowskiego

Murawska, Ardanowska, Sitkiewicz

2.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wszyscy nauczyciele

3.

Bal Absolwenta – klasy VIII

Wychowawcy klas VIII

4.

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele

5.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas VIII

 Beata Szwed

6.

Boże Ciało

--------------------------------
7.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych w roku szkolnym 2018/19

R. Sobierajska

SIERPIEŃ

Lp.

Rodzaj imprezy – uroczystości - zadania

Odpowiedzialni

1.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

Wszyscy nauczyciele
2. 

Posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznej oraz organizacja roku szkolnego 2019/20

Wszyscy nauczyciele
Odsłony: 3949