• Strona internetowa jest w trakcie modernizacji. Za utrudnienia przepraszamy
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Rypinie
  • hyhy
  • hyhy1
  • hyhy2
  • hyhy3
  • .
  • Pomnik
  • Orlik
  • orlik2
Kategoria: Menu-boczne Opublikowano: czwartek, 05, marzec 2015 Super User

Informacje o rekrutacji dzieci do oddziału sportowego klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1

w Rypinie w roku szkolnym 2016/2017

 

1. Kandydaci do oddziału sportowego (pływanie) klasy pierwszej mogą być przyjęci na wniosek rodziców.

2. Kandydat musi posiadać bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem  lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza medycyny sportowej dołączonym do wniosku.

3. Kandydat musi uzyskać pozytywny wynik prób sprawnościowych.

4. Dla kandydatów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

5. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w oddziale brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej a następnie łącznie kryteria wymienione we wniosku.

6. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i treść orzeczenia lekarskiego.

 

Terminy rekrutacji do oddziału sportowego są zgodne z ogólnymi terminami przyjęcia kandydata do klas pierwszych.

Odsłony: 8404