• Strona internetowa jest w trakcie modernizacji. Za utrudnienia przepraszamy
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Rypinie
 • hyhy
 • hyhy1
 • hyhy2
 • hyhy3
 • .
 • Pomnik
 • Orlik
 • orlik2

Projekt "Szkoła Jutra"

Kategoria: Menu-boczne Opublikowano: czwartek, 14, czerwiec 2018 Super User

 

UWAGA UCZNIOWIE

I RODZICE !

Od 1 września rusza projekt „Szkoła Jutra”

  Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do wyboru i udziału w wymienionych zajęciach.

 Termin zgłoszeń mija w środę 20 czerwca.

Informacje można pozyskać u wychowawców, nauczycieli i dyrekcji szkoły.

 Zgłoszenia przyjmują wychowawcy oraz można składać w sekretariacie szkoły.

  

Zadania projektowe:

 1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK poprzez organizację szkolnych kół programowania i informatycznych, pracowni robotyki oraz pracowni Młodego inżyniera.

Kryteria rekrutacji:

 • Uczniowie chętni do udziału w tych zajęciach - decyduje kolejność zgłoszeń
 1. Realizacja działań na rzecz kształtowania   i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

Kryteria rekrutacji:

 • Uczniowie osiągający najwyższe wyniki podczas klasyfikacji w roku szkolnym 2017/2018
 1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauki języków obcych.

Kryteria rekrutacji:

 • Uczniowie osiągający najwyższe wyniki podczas klasyfikacji w roku szkolnym 2017/2018
 1. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kryteria rekrutacji:

 • Zajęcia logopedyczne – uczeń z wadami wymowy (wskazanie poradni lub opinia logopedy),
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (wskazanie poradni lub opinia n-la uczącego),
 • Zajęcia socjoterapeutyczne – uczeń z zaburzeniami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym (wskazanie poradni lub opinia n-la wychowawcy),
 • Zajęcia o charakterze terapeutycznym – uczeń z zagrożeniem niedostosowania społecznego (wskazanie poradni lub opinia n-la wychowawcy),
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – uczeń mający trudnościami w spełnianiu wymagań edukacyjnych (wskazanie poradni lub opinia n-la uczącego) - Uczniowie chętni do udziału w tych zajęciach - decyduje kolejność zgłoszeń
 1. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty.
 1. Realizacja doradztwa edukacyjno - zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia  i uwzględniającego potrzeby rynku pracy

Kryteria rekrutacji:

 • Wszyscy uczniowie gimnazjum i liceum plastycznego
 1. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki.

Kryteria rekrutacji:

 • Uczniowie chętni do udziału w tych zajęciach - decyduje kolejność zgłoszeń
Odsłony: 538