Projekt "Szkoła Jutra"

Kategoria: Menu-boczne Opublikowano: czwartek, 14, czerwiec 2018 Super User

 

  Zadania realizowane w ramach projektu "Szkoła Jutra":

  1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK poprzez organizację szkolnych kół programowania i informatycznych, pracowni robotyki oraz pracowni Młodego inżyniera.
  1. Realizacja działań na rzecz kształtowania   i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.
  1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauki języków obcych.
  1. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  1. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty.
  1. Realizacja doradztwa edukacyjno - zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia  i uwzględniającego potrzeby rynku pracy
  1. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki.

Odsłony: 887