Projekt "Szkoła Jutra"

Kategoria: Menu-boczne Opublikowano: czwartek, 14, czerwiec 2018 Super User

 

UWAGA UCZNIOWIE

I RODZICE !

Od 1 września rusza projekt „Szkoła Jutra”

  Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do wyboru i udziału w wymienionych zajęciach.

 Termin zgłoszeń mija w środę 20 czerwca.

Informacje można pozyskać u wychowawców, nauczycieli i dyrekcji szkoły.

 Zgłoszenia przyjmują wychowawcy oraz można składać w sekretariacie szkoły.

  

Zadania projektowe:

  1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK poprzez organizację szkolnych kół programowania i informatycznych, pracowni robotyki oraz pracowni Młodego inżyniera.

Kryteria rekrutacji:

  1. Realizacja działań na rzecz kształtowania   i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

Kryteria rekrutacji:

  1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauki języków obcych.

Kryteria rekrutacji:

  1. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kryteria rekrutacji:

  1. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty.
  1. Realizacja doradztwa edukacyjno - zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia  i uwzględniającego potrzeby rynku pracy

Kryteria rekrutacji:

  1. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki.

Kryteria rekrutacji:

Odsłony: 537