Projekt "Szkoła Jutra"

Kategoria: Menu-boczne Opublikowano: czwartek, 14, czerwiec 2018 Super User

 

    Zadania realizowane w ramach projektu "Szkoła Jutra":

  1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK poprzez organizację szkolnych kół programowania i informatycznych, pracowni robotyki oraz pracowni Młodego inżyniera.
  1. Realizacja działań na rzecz kształtowania   i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.
  1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauki języków obcych.
  1. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  1. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty.
  1. Realizacja doradztwa edukacyjno - zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia  i uwzględniającego potrzeby rynku pracy
  1. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki.

 

     Fotorelacja z zajęć w ramach projektu "Szkoła Jutra":

 Kodowanie bez komputera. Roboty rysują w klasach I-III:-)

Kodowanie bez komputera w kl. I-III      

 Kodowanie na dywanie "Mistrz tabliczki mnożenia"

    

Pierwsze koty za płoty, trzecioklasiści podczas tworzenia gry "Pong" w Scratch

    

Kodowanie bez komputera w klasach IV

    

Zdobywanie umiejętności przez uczniów klas IV-VI na platformie code.org

    

Piątoklasiści podczas tworzenia gry "Gwiezdne potyczki" w Scratch

    

Uczniowie klas V podczas zajęć metodą eksperymentu

    

                                           

Rozwijamy kompetencje matematyczne

                       

Matematyczne potyczki w klasach V

 

 

     

 

 Rozwijanie kompetencji kluczowych z języka angielskiego

     

  

Odsłony: 1479